Av. de la Salle, 43-45, despatx 22 629 381 544 vertical@vertical.cat
Menú

ÒPTIQUES TEIXIDÓ

Quan estem molta estona al davant d’una pantalla comencen a aparèixer símptomes que fan que el nostre rendiment visual disminueixi.

Segurament alguna vegada heu sortit de la feina amb sensació de picor d’ulls, sequedat ocular, mals de cap o veient-hi de lluny més borrós de l’habitual, du- rant un cert temps. Com a optometristes us voldríem aportar una sèrie de consells que us ajudaran a evitar aquesta fatiga visual.

És important no apropar-se a les pantalles, ja que en fer-ho estem obligant als nostres ulls a fer més força de la necessària per veure-ho nítid i quan després necessi- ten veure alguna cosa de lluny de forma clara els hi cos- ta més relaxar-se. Això pot acabar provocant l’augment o l’aparició de la miopia; el mateix passa si durant la lectura o l’escriptura ens situem massa prop del paper. Tot i que actualment existeix evidència científica que hi ha unes lents de contacte especials anomenades Orto- k que ens ajuden a frenar la progressió de la miopia, és important endarrerir la seva aparició o el seu augment, respectant el no apropar-nos més de 40 cm de la tas- ca en visió propera que estiguem realitzant.

Quan treballem o juguem amb l’ordinador l’ideal se- ria situar la pantalla lleugerament inclinada cap a baix per tal d’afavorir un bon parpelleig i així evitar la sen- sació de sequedat o picor d’ulls.

Tant quan estem amb pantalles com quan estem es- crivint o llegint amb paper, hem de seure amb els peus recolzats i l’esquena recta així facilitarem una mi- llor respiració i oxigenació de totes les parts del cos, inclosos els ulls. Recordeu també que la il·luminació és molt important, ja que per tal d’evitar reflexos o ombres hem de situar la llum de taula al costat con- trari del que estem escrivint sempre acompanyada de llum ambient.

Tots sabeu que, actualment, els nens gairebé es passen més hores utilitzant dispositius electrònics que jugant a l’aire lliure i això seria aconsellable canviar- ho; segons estudis científics recents després d’estar 20 minuts seguits utilitzant el mòbil o la tauleta, hau- ríem de descansar i mirar lluny i la millor forma de fer-ho és sortint a jugar a l’aire lliure on podem passar estones més divertides amb els nostres fills.

Etiquetas: , , , , , , ,