Av. de la Salle, 43-45, despatx 22 629 381 544 vertical@vertical.cat
Menú

ESPECIALITATS MÈDIQUES

Les ones de xoc són ones acústiques d’alta freqüència i energia generades per un aparell que transforma l’energia cinètica en mecànica, que s’aplica sobre el teixit lesionat amb l’objectiu de recuperar-lo.

Existeixen dos tipus d’ones de xoc que es diferencien principalment en la manera en la que la ona acústica es propaga en el moment de la seva aplicació. El tipus d’ones que tenim al centre son les ones de xoc radials.

L’aplicació de les ones produeix una oscil·lació als teixits, activant el metabolisme de la zona del dolor, augmentant la circulació sanguínia, donant així un impuls directe als mecanismes de reparació dels teixits.

Les ones produeixen una sèrie d’efectes biològics als teixits on s’aplica i els seus efectes són:

  • Analgèsia.
  • Efecte antiinflamatori
  • Millora el metabolisme del tendó amb l’augment de la proliferació de col·lagen

Les indicacions de les ones de xoc es centren en aquelles patologies que precisen d’una regeneració de teixits com:

  • Tendinopaties degeneratives
  • Epicondilitis i epitrocleitis
  • Tendinitis calcificant del supraespinos, tendinitis calcificant  de la musculatura de l’avantbraç, etc.
  • Fascitis plantar amb o sense esperó calcani i moltes altres més

Les ones de xoc busquen produir una inflamació controlada per regenerar el teixit, pel que els efectes secundaris son gairebé inexistents, és una alternativa a diferents intervencions quirúrgiques que mitjançant l’aplicació d’ones de xoc, en ocasions, podem evitar.